ทำทับทิมกรอบยังไงให้แป้งติดดี

ทำทับทิมกรอบยังไงให้แป้งติดดี

*สามารถใส่ได้มากกว่าปริมาณที่กำหนด หรือใส่ในปริมาณที่ต้องการ