ทำทับทิมกรอบยังไงให้แป้งติดดี

ทำทับทิมกรอบยังไงให้แป้งติดดี