All News
โครงการ “ทานของอร่อย ช่วยฟื้นกำลังใจ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน”
12 May 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทย ทั้งโรงพยาบาล คุณหมอ พยาบาล บุคกรทางการแพทย์  และพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป

ทางบริษัทบูรพา พรอสเพอร์ จำกัด จึงได้คิดโครงการ “ทานของอร่อย ช่วยฟื้นฟูกำลังใจ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน” โดยเข้าช่วยเหลือร้านอาหารและขนมที่ได้ผลกระทบ จ้างทำอาหารใส่กล่องให้ช่วยฟื้นกำลังกายและกำลังใจกับ บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลสนามและผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 10 วัน 

สมาชิกของหมีคู่ดาว ไม่เพียงทำงานตามพันธกิจ แต่กำลังทำหน้าที่พลเมืองดีของสังคม

เรา 'อุดหนุน' แม่ค้ามากมายที่ชอบใช้แป้งหมีคู่ดาวทำอาหารขาย

เรา 'ให้กำลังใจ' บุคคลากรทางการแพทย์ด้วยอาหารอร่อยจากแป้งหมีคู่ดาว

เรา 'เกื้อกูล' คนที่ป่วยโควิดตาม รพ.สนาม ที่กลับบ้านไม่ได้ ด้วยขนมและ Street Food หลากหลายร้านดังของเมืองชล

เรา 'สนับสนุน' พนักงานทุกคนที่อาสาอยากช่วยเหลือสังคม

 

Related News