เกี่ยวกับเรา

องค์กรของเรา
ค่านิยมองค์กร
องค์กรของเรา

เล่าเรื่อง “แป้ง” ตราหมีคู่ดาว

กว่า 40 ปี ของวิถีบูรพา สู่ความเป็น “หนึ่ง” และดาว 9 ดวง

จากสองมือของคนธรรมดา บนเส้นทางแห่งความมุ่งมั่น และความฝัน ของคุณพรชัย และคุณขนิษฐา ไพศาลบูรพา ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีความรัก และความผูกพัน ต่อผืนแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด อันเป็นแหล่งปลูก “ข้าว” ชั้นดี ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต “แป้งข้าว” และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนานาชนิดของ “หมีคู่ดาว”  “ผืนแผ่นดินไทย” และ “ข้าว” ผลผลิตจากเกษตรกรไทย จึงไม่เพียงเป็นต้นทางของอาหารที่หล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลก แต่ยังเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้ “บูรพา พรอสเพอร์” ฝังรากลึก และเติบใหญ่ขึ้นมาบนผืนแผ่นดินนี้ 

 


“หมีคู่ดาว” ชื่อนี้...มีความหมาย

“หมีแพนด้า” คือ สัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนแห่งบรรพบุรุษของผู้ก่อตั้งทั้งคู่ ที่ยังคงรำลึกถึงความยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ขณะที่ดาว 9 ดวง ที่ประดับอยู่ด้านบนนั้น ทั้งความหมายของดวงดาว และเลข 9 ก็สื่อถึงการเกิดของสิ่งที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง และความจรัสแสง “ตราหมีคู่ดาว” จึงเสมือนการนำ 2 สิ่งแห่งความดีงาม สิ่งที่เป็นมงคลของไทย และจีน มาหลอมรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว 


จากเจเนอเรชั่นที่ 1 สู่เจเนอเรชั่นที่ 2 

เมื่อวันเวลาผ่านไป จากภาพหมีคู่ ที่เคยหันหน้าเข้าหากันบนตราสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงการจับมือ ร่วมแรงร่วมใจ และเข้าอกเข้าใจกันของผู้ก่อตั้งทั้งสอง โดยมีดวงดาว 9 ดวงเป็นเป้าหมายในการร่วมสร้างความสำเร็จ สร้างสินค้าคุณภาพ ในเจเนอเรชั่นที่ 1 

เมื่อมาถึงเจเนอเรชั่นที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนเติบโตขึ้นเป็นหมีคู่ ที่หันหน้าออกสู่ผู้บริโภคด้วยรอยยิ้ม พร้อมดาวดวงใหญ่ตรงกลาง และดวงดาวด้านบนอีก 8 ดวง สื่อความหมายถึง การส่งมอบสิ่งที่ดี และความสำเร็จ อันได้แก่ สินค้า และบริการที่เปี่ยมคุณภาพ จากมือของหมีคู่เดิมนั่นเอง 

จากการสร้างสรรค์...พัฒนาสู่การส่งมอบ และแน่นอนว่า ดวงดาวทั้ง 9 ดวง ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในยุคบุกเบิกนั้น นับวันก็จะยิ่งทอแสงแห่งความรุ่งเรือง เจิดจ้า และส่องสว่าง ในประกายที่แจ่มชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมในยุคแห่งการสืบทอดนี้...ต่อเนื่องสืบไปในอนาคต

 

ผู้ผลิตแป้งข้าวโม่น้ำสำเร็จรูปรายแรกของภาคตะวันออก ประเทศไทย

ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นนักอุตสาหกรรม และเป็นผู้ส่งออกของคุณพรชัย-ผู้ก่อตั้ง ด้วยเหตุนี้ จากจุดเริ่มต้นที่ทำกิจการค้าส่งในจังหวัดชลบุรี คุณพรชัยจึงค่อยๆ เดินตามความฝัน ด้วยการบินเดี่ยวไปยังประเทศมาเลเซีย จนได้ทราบว่า สินค้าที่ต้องการที่สุดเวลานั้นคือ “แป้งข้าวสำเร็จรูป” ซึ่งยังมีผู้ผลิตน้อยมาก

คุณพรชัยจึงบินกลับมาพร้อมด้วยคำถามตัวโตๆ ว่า “ทำได้มั้ย?”

ทั้งนี้เพราะในยุคนั้น แป้งสำเร็จรูปอย่างแป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ยังเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังโม่แป้งใช้เอง กว่าจะได้แป้งมาทำขนม หรืออาหารแต่ละครั้ง ต้องนำข้าวมาแช่ แล้วโม่ด้วยโม่หิน ก่อนจะนำถุงแป้งไปวางทับด้วยครกหินที่หนัก เพื่อให้น้ำไหลออก เหลือแต่เพียงเนื้อแป้ง ขณะที่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของไทยในอดีต ยังคงมีก็แต่เพียงโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเท่านั้น 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ คุณพรชัยจึงศึกษากระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง แล้วปรับเปลี่ยนริเริ่มนำ “ข้าว” มาใช้เป็นวัตถุดิบแทนมันสำปะหลัง เพื่อผลิตแป้งข้าวโม่น้ำสำเร็จรูป ฉีกถุงแล้วใช้งานได้ทันที ส่งออกให้กับลูกค้าชาวมาเลเซีย เมื่อใช้งานได้ดี ก็มีคำสั่งซื้อเรื่อยมา 

นับจากวันนั้น...จนถึงวันนี้ บูรพา พรอสเพอร์ ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ผลิตแป้งข้าวโม่น้ำสำเร็จรูปรายแรกของภาคตะวันออก ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแป้งจากข้าวของไทย จากการริเริ่ม คิดค้น และดัดแปลงโดยคนไทย 

 

“ข้าว” ของขวัญจากธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง 

แป้งข้าวที่ดีเลิศย่อมต้องมาจากเมล็ดข้าวชั้นดีแต่เริ่มแรก “ข้าว” จึงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิตแป้ง ภาพจำที่ทายาทรุ่นที่ 2 คุณสถาพร ไพศาลบูรพา ยังคงจดจำชัดเจนคือ “การทัวร์โรงสี” แบบค่ำไหนนอนนั่น ที่ตระเวนไปทั่วภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อเฟ้นหาแหล่งปลูก และผลิตข้าวคุณภาพดี ขณะเดียวกันก็เป็นการทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงสีต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การได้เรียนรู้ลักษณะ และคุณสมบัติของข้าวจากแหล่งต่างๆ ว่า ข้าวจากโรงสีแต่ละแห่ง แต่ละภาค มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างไร ด้วยลักษณะเฉพาะของข้าวในแต่ละแหล่ง ดังนั้นหากไม่คุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มากพอ อาจจับสังเกตถึงความแตกต่างนั้นๆ ไม่ได้ 

ต่างจากคนที่สัมผัสอยู่ทุกวัน มีประสบการณ์ และความใกล้ชิด จับ ดม และทดสอบเป็นประจำ จะทำให้มีตาที่ละเอียดเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้แป้งข้าวของบูรพา พรอสเพอร์ โดดเด่น และแตกต่างไม่เหมือนใคร   

 

จากวิถีบูรพา...สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งข้าวโม่น้ำ เพื่อการส่งออกรายแรกในภาคตะวันออกของไทย ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตแป้งข้าวคุณภาพสูง ที่สะสมมานานกว่า 40 ปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างความเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 

ด้วยการขยายฐานการผลิต และประสานความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 2 ประเทศ ได้แก่ Bokor Rice Products Co., Ltd. ที่จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา ผลิตแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ขณะที่ PT. Padi Flour Nusantara ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกับผู้ผลิตแป้งรายใหญ่ในอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 

 

ความภาคภูมิใจของบูรพา พรอสเพอร์

ปกติเรามักคุ้นเคยกับข้าวแบบเต็มเมล็ด ที่รับประทานกันอยู่ทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมการสีข้าวจะมีข้าวหักและปลายข้าว ซึ่งเราไม่นิยมรับประทาน เมื่อก่อนจึงนำไปเป็นอาหารสัตว์ มูลค่าของข้าวส่วนนี้จึงมีน้อยมาก แต่เมื่อนำปลายข้าว ข้าวท่อน ข้าวหักเหล่านี้ มาแปรสภาพเป็นแป้ง ทำให้สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูขนม และอาหารได้อย่างหลากหลาย เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลายข้าวเหล่านี้ ในฐานะตัวกลาง เราจึงภูมิใจ ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับห่วงโซ่การปลูก และแปรรูปข้าวของไทย 

 

จากโม่หิน...สู่อาคารสำนักงาน

จากรูปทรงกลมของโม่หิน ที่เรานำมาเป็นรูปทรงของตัวอาคาร พร้อมช่องสำหรับใส่แป้งและน้ำขณะโม่ ที่แปรมาเป็นช่องแสงใหญ่ตรงกลาง เพื่อให้ได้แสงสว่าง และสายลมจากธรรมชาติ จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ ยังโอบล้อมด้วยสระน้ำน้อยใหญ่ ให้ความรู้สึกชื่นใจ สบายตา

ด้วยเหตุนี้ รูปทรงกลมของตัวอาคารจึงไม่เพียงซ่อนความหมายของความกลมเกลียวสามัคคี แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของโม่หินที่จะคงอยู่คู่กับพวกเราชาวบูรพาตลอดไป

 

ปล่องอบ

สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นอุตสาหกรรมการผลิตแป้งข้าวของบูรพา พรอสเพอร์ ที่เริ่มต้นจากการเช่าเตาที่ใช้อบแป้งมันสำปะหลังมาใช้อบแป้งข้าว โดยนำก้อนแป้งข้าวที่ทับน้ำได้มาแผ่แล้วอบจนแห้ง ก่อนบดละเอียด แล้วบรรจุลงถุง ส่งออกไปยังลูกค้ารายแรก ที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้น ธุรกิจก็เติบโตเรื่อยมา

จนถึงวันนี้...ปล่องอบปล่องนี้ก็มีอายุกว่า 70 ปี นับเป็นมรดก และสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น ที่ตกทอดมาให้เราได้เก็บรักษาไว้ และระลึกถึงจุดเริ่มต้นของเราเสมอมา   

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการผลิตแป้งข้าวโม่น้ำ แป้งข้าวโปรตีนต่ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งข้าวและแป้งมัน โดยมุ่งเน้นการสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรม ภายใต้ตราสินค้า ที่ลูกค้าไว้วางใจ

พันธกิจ

ด้วยมีจุดกำเนิดมาจาก “ข้าว” ที่งอกงามขึ้นมาจาก “ผืนแผ่นดินไทย” ต้นทางของอาหารที่หล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลก หน้าที่ของเราคือ การสร้างคุณค่าและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด จากท้องถิ่นไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่สายตาชาวโลก ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา ในนาม “หมีคู่ดาว”

ประวัติของเรา

2519 - 2530
2531 - 2540
2541- 2550
2551 - 2560
2561 - ปัจจุบัน
ค่านิยมองค์กร

“ดาว 9 ดวง” ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ความหมายของ “ดาว” ไม่เพียงจะสื่อถึงความสำเร็จ อย่างที่เราทราบกันดีเท่านั้น แต่สำหรับบูรพา พรอสเพอร์

ดาวแต่ละดวงยังซ่อนนัยสำคัญ ที่มีความหมายต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
นับแต่ดาว 4 ดวงแรก ที่ซ่อนความหมายของวัฒนธรรมองค์กรอันเข้มแข็ง ได้แก่
SCAI” หรือ “E - SCAI” 

โดยดาวทั้ง 4 ดวงนี้ จะสุกสกาวมิได้เลย หากมิได้อยู่ภายใต้คำว่า
E - Empathy นั่นคือ ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น 
ขณะที่ดาว 5 ดวงที่เหลือได้แก่ FLOUR (แป้ง) ค่านิยมองค์กร 5 ประการ 

ทั้งหมดนี้คือ วิถีบูรพา ที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจจากค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีดาวทั้ง 9 ดวงนี้เป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริง และยั่งยืน

ความยั่งยืน

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐาน ของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าได้อย่างไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1.บริษัทจะยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม

2.บริษัทจะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหาย

3.บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

4.บริษัทจะส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมชุนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.บริษัทจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

6.บริษัทจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

7.บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกฏหมายข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้บริหารทุกสายงานตลอดจนพนักงานจะให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ดำเนินงานตามนโยบายนี้ประสบความสำเร็จ