สินค้าทั้งหมด

สินค้า

สตาร์ชข้าว

สตาร์ชข้าว ผลิตจากข้าว 100% ซึ่งผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยนำมาโม่น้ำและสกัดแยกโปรตีนออก เพื่อให้เป็นสตาร์ชข้าวบริสุทธิ์  มีคุณสมบัติด้านความหนืด และเนื้อสัมผัสดี จึงเป็นสตาร์ชข้าวที่มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เนื้อแป้งขาว เนียน ละเอียด มีขนาดเม็ดสตาร์ชอยู่ในช่วง 3–8 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเม็ดสตาร์ชอื่นๆ เมื่อสุกตัวแป้งจะมีสีขาว ค่อนข้างใส สะอาด และมีกลิ่นหอมของข้าวตามธรรมชาติ

ดูสินค้าทั้งหมด
สตาร์ชข้าวออแกนิค

สตาร์ชข้าวออแกนิค ผลิตจากข้าว 100% ซึ่งผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยนำมาโม่น้ำและสกัดแยกโปรตีนออก เพื่อให้เป็นสตาร์ชข้าวบริสุทธิ์  มีคุณสมบัติด้านความหนืด และเนื้อสัมผัสดี จึงเป็นสตาร์ชข้าวที่มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เนื้อแป้งขาว เนียน ละเอียด มีขนาดเม็ดสตาร์ชอยู่ในช่วง 3–8 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเม็ดสตาร์ชอื่นๆ เมื่อสุกตัวแป้งจะมีสีขาว ค่อนข้างใส สะอาด และมีกลิ่นหอมของข้าวตามธรรมชาติ 

ดูสินค้าทั้งหมด
สตาร์ชอื่นๆ

คือ สตาร์ชที่แปรรูปจากพืชชนิดอื่น นอกเหนือจากข้าว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง ข้าวโพด ฯลฯ สตาร์ชเหล่านี้จะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ให้เหมาะกับการทำอาหาร และขนมแต่ละชนิด เช่น ละลายง่าย สุกง่าย ข้นเหนียว คงตัวได้นาน ขึ้นเงาใส หรือนุ่ม เบา เป็นต้น

 

โดยสตาร์ช ตราหมีคู่ดาว ทุกชนิด จะมีการควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอ และเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด 

 

ดูสินค้าทั้งหมด
สตาร์ชพิเศษ

คือ สตาร์ชที่คิดค้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใช้งานที่เจาะจงยิ่งขึ้น โดยสตาร์ชชนิดนี้จะมีส่วนผสมของแป้งดัดแปร ที่ช่วยเสริมคุณภาพของสตาร์ชให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

ดูสินค้าทั้งหมด